درباره ما

شرکت سیمرغ یک مجموعه تولید کننده نرم افزار و سامانه های تحت وب و اپلیکیشن تلفن همراه است. افراد با تجربه در تخصص های گوناگون گردهم آمدند و مجموعه ای شامل متخصصین و کارشناسان حوزه نرم افزار در قالب شرکت توسعه ایده و آگاهی سیمرغ شکل داده اند. سیمرغ آمده تا از طریق مکانیزه نمودن فرآیندها و توسعه نرم افزارها بهره وری را در سازمان ها افزایش داده و با سامانه های مدیریتی بتواند خدماتی متفاوت به مدیران سازمان ها و شرکت ها ارائه نماید. زمینه اصلی تمامی فعالیت های این مجموعه خلاقیت است. پروژه های این شرکت در راستای خلق ایده هایی است که می تواند از طریق تکنولوژی های نوین راه را برای ارائه خدماتی بهتر به مردم هموار نماید