دوره لایو

هزینه ثبت نام در دوره: 50,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1399/12/10
تاریخ شروع دوره : 1399/12/10
تاریخ پایان دوره : 1399/12/10
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دوره لایو