6

رایگان
6

توضیحات تکمیلی

 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  دوره آنلاین
 • تاریخ ثبت
  1399/10/9
 • تاریخ شروع دوره
  1399/10/9
 • تاریخ پایان دوره
  1399/10/9

برای اطلاع از جزئیات دوره ، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.

 • تاریخ جلسه : 1399/10/9

  زمان شروع : 11:41

  زمان پایان : 11:46

  مدرسان : مهدی جمشیدی

 • تاریخ جلسه : 1399/10/9

  زمان شروع : 11:47

  زمان پایان : 11:49

  مدرسان : مهدی جمشیدی

 • تاریخ جلسه : 1399/10/9

  زمان شروع : 11:50

  زمان پایان : 11:51

  مدرسان : مهدی جمشیدی

 • تاریخ جلسه : 1399/10/9

  زمان شروع : 11:52

  زمان پایان : 12:00

  مدرسان : مهدی جمشیدی

دوره های مشابه