برنامه ریزی

رایگان
برنامه ریزی

توضیحات تکمیلی

 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  دوره حضوری
 • تاریخ ثبت
  1400/11/16
 • تاریخ شروع دوره
  1400/11/16
 • تاریخ پایان دوره
  1400/12/14

برای اطلاع از جزئیات دوره ، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.

 • تاریخ جلسه : 1400/11/16

  زمان شروع : 10:00

  زمان پایان : 13:00

  مدرسان : مهدی جمشیدی

 • تاریخ جلسه : 1400/11/18

  زمان شروع : 10:00

  زمان پایان : 13:00

  مدرسان : مهدی جمشیدی

 • تاریخ جلسه : 1400/11/23

  زمان شروع : 10:00

  زمان پایان : 13:00

  مدرسان : مهدی جمشیدی

 • تاریخ جلسه : 1400/11/25

  زمان شروع : 10:00

  زمان پایان : 13:00

  مدرسان : مهدی جمشیدی

 • تاریخ جلسه : 1400/11/30

  زمان شروع : 10:00

  زمان پایان : 13:00

  مدرسان : مهدی جمشیدی

 • تاریخ جلسه : 1400/12/2

  زمان شروع : 10:00

  زمان پایان : 13:00

  مدرسان : مهدی جمشیدی

 • تاریخ جلسه : 1400/12/7

  زمان شروع : 10:00

  زمان پایان : 13:00

  مدرسان : مهدی جمشیدی

 • تاریخ جلسه : 1400/12/9

  زمان شروع : 10:00

  زمان پایان : 13:00

  مدرسان : مهدی جمشیدی

دوره های مشابه