• تست. کیمیا

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1399/2/15
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1399/2/15 تاریخ پایان دوره : 1399/2/15
  • تست. کیمیا
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان