دوره های آموزشی

Nima Yoga
Nima Yoga

تاریخ شروع: 1399/5/12
yekita tech meeting
yekita tech meeting

تاریخ شروع: 1399/4/27
ii
ii

تاریخ شروع: 1399/4/9
َعوان
َعوان

تاریخ شروع: 1399/4/9
Simorgh Meeting
Simorgh Meeting

تاریخ شروع: 1399/4/7
تست. کیمیا
تست. کیمیا

تاریخ شروع: 1399/2/15
Yekita Technical Meeting
Yekita Technical Meeting

تاریخ شروع: 1399/1/26
sdsfd
sdsfd

تاریخ شروع: 1399/1/18
آموزش نرم افزار اکسل
آموزش نرم افزار اکسل

تاریخ شروع: 1399/1/17