استاد

مهدی جمشیدی

مهدی جمشیدی
تخصص ها: SD - GD

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.