دوره های آموزشی

تست
تاریخ شروع: 1400/2/28

تست

Test
تاریخ شروع: 1400/2/10

Test

Yekita International Team Meeting
تاریخ شروع: 1400/1/21

Yekita International Team Meeting

جلسه بهار 1400
تاریخ شروع: 1400/1/17

جلسه بهار 1400

Meeting
تاریخ شروع: 1399/12/16

Meeting

دوره لایو
تاریخ شروع: 1399/12/10

دوره لایو

Test
تاریخ شروع: 1400/2/10

Test

تست
تاریخ شروع: 1400/2/28

تست

Yekita International Team Meeting
تاریخ شروع: 1400/1/21

Yekita International Team Meeting

جلسه بهار 1400
تاریخ شروع: 1400/1/17

جلسه بهار 1400

Meeting
تاریخ شروع: 1399/12/16

Meeting

دوره لایو
تاریخ شروع: 1399/12/10

دوره لایو

تکنیکال
تاریخ شروع: 1399/12/10

تکنیکال